PM2.5 ใน กทม.-ปริมณฑล กลับมาอีกแล้ว!! พบค่าสูงสุดที่บางขุนเทียน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจสอบพบสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 42 – 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. ที่ผ่านมา พบว่าบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงสุด อยู่ที่ 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่พื้นที่ปริมณฑล มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงสุด อยู่ที่บริเวณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คือ 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร