วันหยุดกรกฎาคม 2563 อัพเดทล่าสุด

เริ่มกันที่วีคแรกสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งภาคราชการได้หยุดต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้หยุดต่อเนื่อง 3 วัน ดังนี้

ภาคราชการ

เสาร์ที่ 4 ก.ค.

อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา)

อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

ภาคเอกชน (ส่วนใหญ่)

เสาร์ที่ 4 ก.ค.

อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

จันทร์ที่ 6 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

ทั้งนี้ ภาคเอกชนส่วนใหญ่ที่กำหนดวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะไม่ได้หยุดในวันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563 เนื่องจากนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป แบงก์ชาติเห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา นั่นเอง

ล่าสุด มติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (30 มิ.ย.) ประกาศให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้มีวันหยุดยาว 4 วัน คือ

เสาร์ที่ 25 ก.ค.

อาทิตย์ที่ 26 ก.ค.

จันทร์ที่ 27 ก.ค. (หยุดชดเชยสงกรานต์)

อังคารที่ 28 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เท่ากับว่ายังมีวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในกระเป๋าอยู่อีก 2 วัน ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าที่สุดแล้วรัฐจะชดเชยให้แบบไหน