เลื่อน!! มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดใช้ปี’66 ติดปมเวนคืนพื้นที่ก่อสร้าง

คมนาคมเตรียมเสนอครม.ขยายระยะเวลาก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี หลังคืบแค่ 25% ช้ากว่าแผนไป2 ปี เหตุล่าช้าการจ่ายค่าเวนคืนพื้นที่โครงการ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินประมาณ 6 หมื่นล้านบาทจากเดิมโครงการปี 2559-2563 ขยายเป็น 2559-2566 เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการจ่ายค่าเวนคืนพื้นที่โครงการ รวมถึงพิจารณาคำขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่ม

ทั้งนี้ ที่ดินที่ ทล.จะต้องจ่ายค่าเวนคืนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2,500 แปลง จากทั้งหมด 4,000 แปลง โดยภายหลัง ครม.พิจารณาอนุมัตินั้น จะเข้าสู่กระบวนการด้านเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งประชาชนให้รับทราบภายในระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ครบภายในเดือนธ.ค. 2562 รวมถึงเริ่มเข้าพื้นที่และเดินหน้างานก่อสร้างได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการในขณะนี้ มีความก้าวหน้า 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 2 ปี ซึ่ง ทล. จะเจรจากับผู้รับเหมา เพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการ และให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

สำหรับการขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจาก 5,420 ล้านบาท เมื่อรวมกับกรอบวงเงินที่ ครม.ได้เคยพิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,032 ล้านบาท ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาจ่ายนั้น จะนำเงินส่วนที่เหลือจากกระประกวดราคา รวมถึงส่วนที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรไว้ในปีงบประมาณ 2562 มาใช้ในการดำเนินการ